KONSERTHUS, VAKSALA TORG, UPPSALA.

Gerd var ett tävlingsförslag till ett nytt konserthus vid Vaksala torg i Uppsala 2002. Kvarteret runt torget var till hälften bebyggt med gamla 1800-tals stadsträhus i 2-3 våningar och till hälften med senare stadskvartershus av sten. I Uppsala revs under 60-70-talet stora delar av den historiska trähuskvarterstaden, vilket gjorde frågan om stadsträhusens bevarande extra aktuell att utreda genom tävlingen. Vi ville utgå ifrån att dessa fragment skulle bevaras och restaureras för att ingå i en intressant kontrastverkan med vårt samtida tillägg av en fasad av sträckmetall och glas. Vi ville skapa ett bidrag till en stad som växer fram som ett kollage av gammalt och nytt, i välstuderade men nya oväntade dialoger i varierande skala och material. Konsertsalen placerades högst upp i hjärtat av byggnaden med foajén runt om för att få utsikt över hustaken omkring och få kontakt även med de södra delarna av staden och domkyrkan. Under marken placerades replokalerna med perforerade takfönster, så att ljus och ljud kan strömma upp till gatan.

01. GERD KONSERTHUS, UPPSALA