GESTALTNING UTOMHUSMILJÖ, SANDUDDENS SKOLA, EKERÖ.

Under 2005 ville Statens Konstråd och Svensk Form gemensamt utvidga det offentliga konstbegreppet. Sanduddens skola och vår gestaltningsgrupp valdes ut till uppgiften. Den nybyggda skolan hade önskemål om en utomhusscen på deras sida av tomten. Till den andra halvan av området var en miljöstation planerad. Skolgårdsområdet, ett platt igenfyllt gammalt grustag från NCC, var tekniskt sett en stenöken på det översta skiktet, med 6 m grus till botten under den platta ytan. Vi ville tematisera materialet på platsen - bevara det som ett sista återstående fragment av Sanduddens ursprung. Området i övrigt skulle inom ett par år vara helt transformerat till ett typhusområde med utrullade gräsmattor. Genom vår storskaliga landskapsidé visade vi på platsens potential för kommunen och skolan fick sig tilldelat en dubbelt så stor skolgård. Leklandskapet byggdes upp av hårdpackade gruskullar från det lokala gruset. Vita formbara sandsjöar lockar till sandsport och sandlek. Två ljusgröna salixskogar och nio mörkgröna strandrågsbuskage planterades för att skapa lokal växtlighet att gömma sig och bygga koja i. Dessa skandinaviska "ökenväxter" är två av få som kan överleva de tuffa växtbetingelserna på platsen. Det planerades att Ekerö kommun skulle sköta om skolgården som en del av hela Sanduddens gemensamma parkutrymme.

Externa länkar:
+konst/Gestaltningar/2009+-+2000/2005/Markus-Aerni-Boel-Hellman-Thomas-Karlsson

http://www.aftonbladet.se/kultur/konst/article10881889.ab
http://www.ekero.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Grundskolor/Sanduddenskola/Skolans-regler/

12. SANDUDDEN SCHOOLSCAPE, EKERÖ