DANSRESTAURANG VID STRANDEN, FALSTERBO.

I Falsterbo har det länge funnits en större dansrestaurang intill den stora sandstranden. 2005 brann den ner och kommunen ville snarast bygga upp den på nytt. Man utlyste en allmän arkitekttävling för att belysa saken från olika samtida perspektiv. Den aktuella tomten var i bakkanten av stranden, bland tallträden som skyddar mot vinden. Vårt förslag bygger på en idé om att byggnaden visuellt "flyter" ovanpå sanden, som om den var placerad där endast över en viss tid. Vi ville bidra med en strandpaviljong med en insida helt i trä, som rörde naturen så lite som möjligt och som både förde en dialog med och  kontrasterade mot den vilda naturen. Vi ville jobba med några minimala samtida uttryck och minimal materialanvändning. Gränsen mellan inne och ute kan varieras över årstiderna med hjälp av stora enkla skjutpartier av glas och sträckmetall. Hela entrévåningen fungerar som en stor flexibel dansbana med en kök- och toalettrygg i bakkant. Användningen kan varieras beroende på typ av evenemang, antal gäster och årstid. Taket är perforerat med ett fält av överljus för att få in dagsljuset i hela lokalen och naturlig ventilation för hela anläggningen.

16. WALZING MATILDA, FALSTERBO