INBJUDEN TÄVLING NATURVÅRDSVERKET.

Vi blev inbjudna att gestalta ett tävlingsförslag till Naturum i Vattenriket Kristianstad, tillsammans med våra kollegor från Studio WRB. I uppgiften ingick att gestalta både vägen dit, själva bron över våtmarken och byggnaden mitt ute i våtmarken. Naturplatsen var väldigt mäktig, mitt ute i en våtmark med 30 meter till botten av vattnet. Den skulle dessutom vara synlig från Kristianstad centrum. Vi beslöt oss tidigt att sträva efter en så kompakt volym som möjligt med en skallös fasad, likt naturen själv, men med skarp kontrasterande geometri. Vi gestaltade byggnaden som en stor representativ villa, där ljuset sipprade fram bakom den halvtransparenta fasaden i mörkret om vintern. Programmet var på ca 1000 kvm. Byggnaden skulle fungera som en varm social mötesplats och arbetsplats för forskare och ansvariga, mitt ute i naturen. För att spara på byggd plats placerades uterummet till Naturum på taket mot himlen och under byggnaden mot vattnet. Byggnaden var tänkt som en massiv träbyggnad, klädd med en sammanhängande gallerfasad av Cortén hålplåt som definierade var Människans rum börjar och slutar, vare sig det var uterum eller innerum. På vattenplanet, den understa nivån, kunde man ta båten ut i våtmarken för forskning och utbildning.

19. NATURUM VATTENRIKET, KRISTIANSTAD