ARKITEKTURUTSTÄLLNING, STAVANGER/ OSLO/ HELA NORGE.

Norwegian Wood 2008 - miljövänlig träarkitektur, var det största kulturprojektet i kulturhuvudstaden 2008. NWs arbete med att styra och leda 25 regionala arkitekturprocesser, från skiss till färdigbyggd produkt, var visionärt och omfångsrikt. Vi  blev tillfrågade om vi ville åta oss jobbet med konceptidéer och ett samarbete om arkitekturdelen av utställningen. Vi presenterade 3 olika koncept och laboratoriekonceptet valdes. Det vi tyckte var mest speciellt att belysa var själva processarbetet. Deras Kvalitetsbegrepp blev översatt till 4 fördjupningsstationer U(Universell Utformning), T(Trä Teknik), E(Energi Effektivitet) och M(Miljö Material). Utställningen skulle visa projekten i fyra olika processnivåer. 1.Idénivå, 2. Kvalitetsbegreppen (forskningsbord UTEM), 3. Projekten som hållbar produkt, 4. Byggda projekt i sin kontext i skala 1:1. Arkitekturmuseet hade i uppgift att tillverka en vandringsutställning som skulle få plats i en lastbil och Norwegian Wood önskade mycket närvarande träkänsla. Dessa två önskemål försökte vi förena med hjälp av den trädoftande pinnskogen och genom att allt material ställdes ut i sina egna träförvaringsboxar. Efter vernissaget i Stavanger Kunstforening var nästa stopp det nyinvigda Arkitekturmuseum av Sverre Fehn i Oslo, sen vidare ut på vandring i Norge under 3 år.

Externa länkar:
http://www.arkitektur.no/?nid=173702&lcid=1044&pid0=155001
http://www.arkitektur.no/utstillingen
http://bymuseet.no/?vis=693
http://trondheimkunsthall.com/Trondhjem%20kunstforening
DSCF0033.JPG.php

http://www.telemarkkunstnersenter.no/-/bulletin/show/701319_norwegian-wood-arkitekturutstilling?ref=checkpoint

22. NW -VANDRINGSUTSTÄLLNING, (NO)