TRANSFORMATION 60-TALS TYPVILLA, HALLSTAVIK.

Sommaren 2008 blev vi kontaktade av en privat beställare för idéer och lösningar på hur de kunde transformera sitt 60-tals typhus i Hallstavik i Roslagen. De ville att huset skulle bli något unikt med helt nya typer av boendekvaliteter, men samtidigt inte skilja ur sig på gatan på långt håll. De hade speciella intressen inom växtodling och hönsuppfödning och ville även skapa en egen version av en Hamam med Medelhavsväxter. Beställaren ville inte bygga till, utan bara hitta sätt att utnyttja de kvadratmeter som redan fanns, speciellt den stora platsbyggda nedre etagen, som ligger halvt nedsjunken i marken och är lika stor som bostadsytan i entréplan, 90 kvm. Lösningen blev att gräva ut en trädgård som ligger i nivå med nedre etagen och att komplett öppna dess långa vägg mot ytterträdgården. Väggen växlades av med stålbalkar och stålpelare och fick skjutpartier av glas ut mot det nya vindskyddade trädgårdsrummet. I denna nedsänkta del skulle Medelhavsväxter lätt kunna trivas, likt i ett orangeri, och bäras in och ut beroende på årstid. Det befintliga röda granitberget skulle knyta ihop de 2 olika nivåerna av trädgården både funktionellt och visuellt.

28. VILLA OUTSIDE-IN, HALLSTAVIK