TILLFÄLLIGT ENTREPARTI, NW 2008, STAVANGER.

Under arbetet med utställningen Norwegian Wood - inomhus i Stavanger Kunstförening så uppstod ett problem. Byggnaden skulle hysa en utställning som handlade om universell utformning, tillgänglighet för alla, men byggnaden var inte tillräckligt tillgänglighetsanpassad, rampen för rullstolsbundna var på baksidan och med dålig kommunikation upp i huset. Inom Norwegian Wood fanns en budget för en offentlig gestaltning i trä och vi blev ombedda att söka dessa medel för att kunna genomföra ett representativt och universellt utformat entréparti som en del av Norwegian Wood. Resultatet blev The Wooden Ramp, en trädoftande, mystisk, stiliserad pinnskog, upplyst om natten. Inne i pinnskogen ledde en ramp upp alla besökare, inklusive rullstolar, till den gamla huvudentrén. Längst ner går man in i en 3 meter hög granpinnnskog och väl uppe blickar man ut över densamma i räckeshöjd. Temat med träpinnskogen återfanns igen som en del av Norwegian Wood-utställningen på insidan.

Externa länkar:
https://www.google.se/maps?

33. WOODEN RAMP, STAVANGER (NO)