SKOLGÅRD MED 4 OLIKA ATMOSFÄRER, DANDERYD.

Föräldrar från Kevingeskolan kontaktade oss och ville att vi skulle göra en förstudie av deras skolgård och genom det komma med ett förslag till förändring. Under arbetet med förstudien gick vi tillbaka till ursprungsförhållandena för platsen för att förstå dess väsen. Kevinge skola ligger i en vacker naturlig skogspark med fyra olika naturliga nivåer, i anslutning till ett större grönområde med Kevinge golfbana. Samtida tankar om skolgårdar under 60-talet, när skolan byggdes, var att alla nya skolgårdar skulle utformas så lika som möjligt, utan att ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna. Det fanns en  skolgårdsstandard med stora platta asfalterade rastgårdar med enkel översikt. Nyponbuskar  och andra skötselfria växter utgjorde det gröna, mottot var: se men inte röra. Vårt bidrag blev att  försöka göra det motsatta, dela upp skolgården tydligare i olika rumsliga atmosfärer för olika sinnestämningar i alla olika åldrar och personliga behov. Fotboll kunde spelas i fyra olika rumsliga atmosfärer, på en stor grusplan där planen definieras av en rad av körsbärsträd runt, på en öppen konstgräsplan mitt i en större naturgräsmatta, på en mindre plan bland doftande syrener eller i ett nätrum i sandhavet för en grupp om 2-4.

Externa länkar:
http://www.danderyd.se/Documents/document_fastighet/2012/2012-10-11/Dagordning/3%20Bilaga%205,%20Kevinge%20skolg%C3%A5rd.pdf

37. KEVINGE SKOLGÅRD, DANDERYD