43.

TRANSFORMATION 40-TALS VILLA NACKA 

Villa Skogalund befinner sig i ett bostadsområde som domineras av berg i dagen, mossa och höga tallar. Det putsade trähuset från 40-talet behövde en generell uppgradering för att möta planer om totalt 3 stora sovrum samt en bil- och cykelverkstad. Det var nödvändigt att tänka om. Beställarna och vi förälskade oss i berget i dagen och att tallarna står så tätt in på huset och ville att huset skulle bli mer vertikalt och platsspecifikt. Ett nytt våningsplan skapade platsen för de önskade sovrummen och fick ett dubbelkrökt trätak som löste placeringen av de extra kvadratmetrarna innanför gällande detaljplan. Men mest av allt gav det nya trätaket en lugn atmosfär till både in och utsida, trots 90 kvm större boareal. Husets gestalt är nu som ett knubbigt fyrtorn som kombinerar husets 40-tals grundkaraktär med den böljande formen av berget i dagen och kopplar sig till landskapets olika nivåer. Källaren relaterar till den nedre södra trädgården, entrévåningen till den övre mer privata norra trädgården och den nya övervåningen relaterar till himlen, stjärnorna.