DEBATTINLÄGG STADSPLANERING FRAMTIDA REYKJAVIK

Nordens hus beställde en visionär förstudie och debattinlägg i stadsplaneringen av våtmarksområdet runt deras byggnad. Island hade just genomlidit det första året efter den stora krisen och var i behov av att förstå hur det kunde tänkas och planeras vidare nu när landet var i ekonomisk kris. Med avstamp i våra tidigare projekt, The Covered Sandpit och Nordens Park, började vi att analysera Reykjavik utifrån Nordens Hus perspektiv och började studera sambanden till universitetsområdet i dess omkringliggande miljö. I ett ännu större grepp lät vi naturen, det gemensamma gröna, knyta ihop hela stadens framtid tvärs över från Norra Kusten hela vägen ner till Södra kusten. Bevarandet av naturen skulle strukturera staden in i framtiden. Vi föreslog en centralpark som fortsatte förbi Nordens hus och hela vägen ner till Södra kusten. Vi ville sätta naturen och parken i fokus för det gemensamma och det som skapar kvalitet och nya möjligheter. Genom att rama in parken med nya, ganska högexploaterade byggnader skulle parken bli mer vindskyddad och få sin form och avgränsning.

Externa länkar:
http://www.nordice.is/norraena-husid/frettir/nr/705
http://www.nordenshus.is/begivenheder/alle-begivenheder/nr/736
https://www.google.com/maps/ms?

44