EN PUBLIK STENKUSTPROMENAD I BOHUSLÄN

I samhället Hunnebostrand i Norra Bohuslän finns det en plats som är unik i svensk stenbrottshistoria, Udden. Denna plats har efter stenbrottets stängning 1978 varit tillgänglig för alla och fungerat som en central sekvens i det publika promenadstråk som binder ihop hela kustsamhället från Ulebergshamn i norr till Hunnebos fågelreservat i söder. 2011 dök det upp konkreta byggplaner på denna plats. Färdigplanerade lyxlägenheter med privat hamn skulle inom kort blockera denna plats. Många lägenheter var redan sålda. Tack vare lokalt engagemang av både fastboende, fritidsboende och återkommande Hunnebo-turister kunde till sist en unik uppgörelse slutas mellan kommunen och byggbolaget. Alla gick ut som vinnare. Området kunde få fortsätta att vara tillgängligt för alla och bevaras för Hunnebostrands framtid. Vi fick i uppdrag att beskriva möjligheterna och utforma en programskiss för området. Programskissen pekar ut själva berget som det centrala, och ser områdets potential i att vara en aktiv mötesplats mellan historia och framtid, genom några permanenta och flera temporära projekt.

Externa länkar:
http://www.skulpturparkhunnebostrand.se/rapport/
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.917333-demonstration-pa-udden
http://bohuslaningen.se/nyheter/sotenas/1.948369-bostadsbygget-pa-udden-stoppas

47. UDDEN STENKULTURSTRAND (SE)