TRAPP AV LOKALT SPILLVIRKE, URBAN PLAY, KÖGE.

Køge kommer i framtiden att bli första stopp på snabbtågförbindelsen från Köpenhamn söderut, vilket gör att den historiska handelsstaden plötsligt blir en förstad till Köpenhamn. Køge planerar nu för dubbelt så många boende totalt. Dagens hamnaktivitet flyttas norrut och Køge Hamn Södra skall transformeras till en ny centrumnära stadsdel. Køge Kyst valde att ta in olika kulturaktörer tidigt i processen för att belysa viktiga utvecklingsfrågor och för att engagera befolkningen socialt till att ta sig ut och aktivera området innan det planläggs klart. Kuratorerna URBAN PLAY fick ansvaret för den samlade utställningen sommaren 2012. Vårt uppdrag blev att skapa en offentlig gestaltning av kasserade bokparkettstavar från lokal hamnindustri. VI hittade en gömd otillgänglig plats mellan piren och ett sandtag där man får en fantastisk utsikt över hela det platta hamnområdet och havet. Inspirerade av de tusentals parksniglar som bodde på platsen formade vi ett koncept för en Snigeltrappa, där sniglar och andra mindre djur fortfarande kan ha sitt bo och ta sig igenom konstruktionen, men som samtidigt gjorde det möjligt för förbipasserande människor att ta sig upp till platsen och njuta av utsikten och lugnet där.

Externa länkar:
http://urbanplay.dk/forside/udstillingen/vaerkerne/vaerk-5/
http://kopenhagen.dk/artguide/single/article/urban-play/
http://www.dac.dk/21789.aspx

50. SNAILSTAIR, KÖGE HAMN (DK)