54. NORA -UTSTÄLLNING (

EN INTERAKTIV KONSTRUKTION, VENEDIG BIENNAL 2012

Årets värd för Nordiska paviljongen i Venedig, Finska Arkitekturmuseet, bjöd in 33 yngre arkitektkontor att delta med bidrag till en samnordisk utställning på 50-årsdagen.Den kända paviljongen invigdes 1962 som ett resultat av ett politiskt samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Finland, för att stärka det nordiska samarbetskonceptet efter andra världskrigets smärtsamma delning. Vårt objekt NORA är en konstruktiv och rumslig tolkning av huvudtemat för biennalen 2012, "Common Ground", med fokus på " Common North" och skönheten i det nordiska samarbetet. Vårt samarbetsnätverk är helt unikt ur ett internationellt perspektiv, eftersom det byggts från gräsrotsnivå upp genom historien. Lokala föreningar, samhällsskikt, intressegrupper, vänorter och skolutbyten dominerar konstruktionen, där alla bidrar med enstaka trådar eller länkar till en gemensam finmaskig vävkonstruktion. Det officiella norden representeras idag av åtta röster, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Grönland, Färöarna och Åland. Modellen är vår översättning och förståelse av Norden som konstruktion och rum. Den markerar de självständiga länder/områden som noder ett fält av överljus, som stabiliserar hela vävkonstruktionen. I NORA är en nionde röst och takljus lagt till som en kommentar att i framtiden även inkludera Sápmi som en erkänd nordisk röst. Rummet ,dominerat av sin konstruktion är konkret tänkt som ett förslag till ett framtida gemensamt nordiskt mötesrum någonstans i Sápmi.

Externa länkar: Interior Design, MFA, Arkitektur- och designcentrum